cen2

Drone Racing Challenge KMITL

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม  2561

เวลา 9:00น. – 16:00น.

สถานที่: หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

รายละเอียดกิจกรรม :

Drone Racing  มีทั้งหมด 3 รุ่น

Beginner

Profession

Bracket

โลกเปลี่ยนไว ตามยังไงให้ทันกับพี่โอม Cocktail

วันที่ 25 สิงหาคม  2561

เวลา 13:00น. – 17:00น.

สถานที่: หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

รายละเอียดกิจกรรม :

 

 

 

Formula ONE

วันที่ 23-25 สิงหาคม  2561

เวลา 09:00น. – 16:00น.

สถานที่: หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

รายละเอียดกิจกรรม :

 

 

 

Amazon AWS Training Day

วันที่ 23 สิงหาคม  2561

เวลา 9:00น. – 17:00น.

สถานที่: อาคารทรงไทย ข้างตึกอธิการบดี สจล.

รายละเอียดกิจกรรม : AWS จัดอบรมเรื่อง “The Future of Tomorrow: Voice User Interface & AI” โดยวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ มีการฝึกการใช้ Amazon Cloud, Machine Learning tools, AI, IoT เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Echo Dot  รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ:
– กรุณานำแลปทอปส่วนตัวมาด้วย
– การอบรมเป็นภาษาอังกฤษ
– ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับจำนวนจำกัด ไม่ว่านักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั้วไป

Jewelry Fashion Show

วันที่ 23 สิงหาคม  2561

เวลา 13:30น. – 14:30น.

สถานที่: หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

รายละเอียดกิจกรรม :

 

 

 

 

มั่งคั่งง่ายๆกับหลากหลายช่องทาง Workshop การลงทุน

วันที่ 25 สิงหาคม  2561

เวลา 10:00น. – 12:00น.

สถานที่: หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

รายละเอียดกิจกรรม :

 

 

 

นักเรียนทุนไทย...ใครว่ายาก

วันที่ 25 สิงหาคม  2561

เวลา 15:30น. – 16:30น.

สถานที่: หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

รายละเอียดกิจกรรม :

แนวทางการสมัครเพื่อเรียนต่อและ TIP ในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

โดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย