สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 โลกเปลี่ยนไว ตามยังไงให้ทันกับพี่โอม cocktail
เวลา 13.00 - 17.00 น.
100(100) หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
(วร บุนนาค)
-