สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 F1 Racing
เวลา 09.00 - 16.00 น.
100(13) หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
(วร บุนนาค)
สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 F1 Racing
เวลา 09.00 - 16.00 น.
100(29) หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
(วร บุนนาค)
สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 F1 Racing
เวลา 09.00 - 16.00 น.
100(59) หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
(วร บุนนาค)
สมัครกิจกรรม