สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 นักเรียนทุนไทย...ใครว่ายาก
เวลา 15.30 - 16.30 น.
100(49) หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
(วร บุนนาค)
สมัครกิจกรรม