สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ถุงผ้ารีดร้อน
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(4) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) สมัครกิจกรรม
23 สิงหาคม 2561 ถุงผ้ารีดร้อน
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(2) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ถุงผ้ารีดร้อน
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(18) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) สมัครกิจกรรม
24 สิงหาคม 2561 ถุงผ้ารีดร้อน
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(10) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) สมัครกิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 ถุงผ้ารีดร้อน
รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
20(20) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) -
25 สิงหาคม 2561 ถุงผ้ารีดร้อน
รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 16.00 น.
20(20) ห้อง ID CAFÉ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 คน/รอบ -- ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระหน้างาน) -