สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
23 - 25 สิงหาคม 2561 Micro Robot Workshop
เวลา 10.00 - 16.00 น.
20(11) ห้องประชุมคุณหญิงวนิดาฯ รับจำนวน 20 ทีม ทีมล่ะ 2 คน ครู 1 คน สมัครกิจกรรม