สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 แข่งขันทักษะสถาปัตยกรรมภายใน
เวลา 10.00 - 16.00 น.
15(16) ชั้น 5 อาคารจอมไตรฯ รับจำนวน 15 ทีม ทีมละ 3 คน -