สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 แข่งขัน  Smart Teaching
เวลา 10.00 - 16.00 น.
20(-) สตูดิโอชั้น 1อาคารจอมไตรฯ สมัครกิจกรรม