สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 แข่งขันโต้วาที หัวข้อ Smart Teaching
เวลา 09.00น.-12.00น.
10(6) สตูดิโอชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ รับจำนวน 10 ทีม ทีมละ 3 คน สมัครกิจกรรม