สมัครกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรม

คณะ
กิจกรรม
วันที่ รอบ จำนวนที่รับ สถานที รายละเอียด กิจกรรม
25 สิงหาคม 2561 แข่งขันพูด ในที่สาธารณะ หัวข้อ Smart Teaching
เวลา 13.00 - 16.00 น.
10(-) โถงชั้น 1 อาคารจอมไตรฯ สมัครกิจกรรม