แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม

Convention Hall หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์

1 of 12

อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 of 12

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

3 of 12

ห้องประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4 of 12

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5 of 12

อาคารเรียนและปฎิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6 of 12

อาคารจอมไตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

7 of 12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 of 12

อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์1 คณะวิทยาศาสตร์

9 of 12

อาคารสมเด็จพระเทพฯ คณะศิลปศาสตร์

10 of 12

อาคาร 55 พรรษาฯ ชั้น4 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

11 of 12

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

12 of 12

กิจกรรม .

a_cc

 

มาพบกับเราที่บูธกิจกรรมส่วนกลาง

 

สถานที่: Convention Hall

a_en
วิศวลาดกระบัง MINi Open house
ENGINEERING LAB TOUR
a_ar

ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

Digital Painting

ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชานิเทศศิลป์

ออกแบบสติ๊กเกอร์ของตัวเอง

ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ

เปิดสตูดิโอถ่ายรูป

ภาควิชาศิลปกรรม

ภาพพิมพ์แกะยางลบ(Lino cut)

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก

FEELING FROM SPACE

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม

MINIATURE TREE

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

Upcycling Accessory from Plastic Box

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

Upcycling Jewelry from Plastic Bag

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

PAPER CHAIR

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

Projection Mapping

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Basic Perspective

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Basic Planning
a_sc

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ แก่ ครู อาจารย์ และผู้สนใจ

หลักสูตรคณิตศาสตร์สร้างพลังความคิดและกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนเน้นความเข้าใจ
หลักสูตรระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติกับการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร์

การประกวดและการแข่งขัน

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
การประกวดวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ระดับระดับประถมศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย)
Science KMITL ROV Tournament 2019
a_ed
Model making
ครุสร้างเกม Commputer
Try to teach
Micro robot
สตูดิโอถ่ายภาพ
Basic Interior design
บ้านต้นไม้

Workshop โดย อ.เมืองมนต์ สีธงไทย

ลายเส้นสถาปัตยกรรม
จัดสวนขวดสวนถาด
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสุดหรรษา
พันธุ์ปลาน่ารู้
วาฟเฟิลกรอบ
กัมมี่เยลลี่ผลไม้
a_agri
นิทรรศการ “GROW”
ทดลองสื่อเกษตรเสมือนจริง
นักพัฒนาการเกษตรยุคใหม่
Mini Workshop การจัดดอกไม้ในวันสำคัญ
โชว์สาธิตเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดแก้ว
Hunting Nited Kaset Stone
The Identity
Nature Learn
Farm Life
a_it2

การแข่งขันแก้ปัญหาด้านวิทยาการข้อมูล

Data science challenge

การแข่งขันกีฬาอิเล็คทรอนิกส์

E–sports

การแข่งขันด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

Network security

การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย

PHP และ JavaScript

พบปะรุ่นพี่เตรียมความพร้อมสู่ไอทีลาดกระบัง

ToBeIT@KMITL
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมเยี่ยมชมคณะฯ

กิจกรรมทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ

Computational thinking skill

เสวนาพิเศษ หัวข้อ

ปลดล๊อคทางความคิดอย่ายึดติดกับ IT แบบเดิมๆ

กิจกรรม Workshop:

Build Your iOS App

กิจกรรม Workshop:

Joy Story จินตนาการทะลุมิติกับ Animation และ AR

กิจกรรม Workshop: ควบคุมหุ่นยนต์จิ๋วด้วยบล็อคโค้ด

The Journey of Maqueen

กิจกรรม Workshop: 

Ez Data Science

กิจกรรม Workshop: 

เชื่อมต่อทุกสิ่งด้วย IoT
กิจกรรมจากชุมนุมนักศึกษา
a_agro

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

นักชิมแรงดันสูง

เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

Wow…Microb

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

เค้กทันใจ
a_am

 

มาพบกับเราที่บูธกิจกรรมส่วนกลาง

 

สถานที่: Convention Hall

a_la

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เวิร์กชอปเขียนพู่กันญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เวิร์กชอปทำขนมไดฟุกุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาธิตการกินอยู่แบบผู้ดีอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เวิร์กชอปออกเสียงภาษาอังกฤษ

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

เวิร์กชอปผสมเครื่องดื่ม

สาขาวิชาภาษาจีน

การถักเชือกมงคล

สาขาวิชาภาษาจีน

เวิร์กชอปทำผลไม้เคลือบน้ำตาล
a_md

 

มาพบกับเราที่บูธกิจกรรมส่วนกลาง

 

สถานที่: Convention Hall

a_mse

การบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอ

Introduction to sound recording

การทำเสียงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

Sound for film and television

ระบบเสียงและแสงสำหรับงานแสดงสด

Live sound and lighting system
a_nano

กิจกรรมแนะนำวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการวิจัย 5-6 Lab
a_ami
Robot, AI, Deep learning
Incredible Engineering Physics
การทดลองวิทยาศาสตร์ การกลั่นแยก
a_iaai
Aviation VR

เล่นเกมเสมือนจริงกับการบิน