กิจกรรม

ถอดรหัสนักบริหาร

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00-14.00 น.

สถานที่: หอประชุม 5000 ที่นั่ง

จำนวน 30 คน/รอบ

รายละเอียดกิจกรรม : ตอบปัญหาวิชาการ เกี่ยวกับความรู้ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เล่นเกม แจกของที่ระลึก

บุพเพเสวนา

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. – 15.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 15.00 น. – 16.00 น.

สถานที่: หอประชุม 5000 ที่นั่ง

จำนวน 30 คน/รอบ

รายละเอียดกิจกรรม : เสวนากับ รุ่นพี่/ศิษย์เก่า/อาจารย์ แนะแนวเส้นทางสู่อาชีพ