กิจกรรม

Space Model

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่: หอประชุม ศ.ประสม

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรสถาปัตยกรรมหลักจัดอบรมการทำโมเดลจากกระดาษเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการออกแบบจัดวางพื้นที่ในงานสถาปัตยกรรม

ค่าสมัคร 100 บาท

จำนวน 20 คน/รอบ

ออกแบบคาแรกเตอร์

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่:หอประชุม ศ.ประสม

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรนิเทศศิลป์จัดอบรมการออกแบบตัวละคร ตัวการ์ตูน เพื่อไปใช้ในงานภาพประกอบ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกหัดวาดและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ค่าสมัคร 100 บาท

จำนวน 20 คน/รอบ

ประติมากรรมจิ๋ว

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่: หอประชุม ศ.ประสม

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม จัดอบรมการทำประติมากรรมขนาดเล็ก (Mini Sculpture) โดยสอนเทคนิคการหล่อแม่พิมพ์ การแกะสลักตกแต่ง โดยผู้อบรมจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง

ค่าสมัคร 100 บาท

จำนวน 20 คน/รอบ

ถุงผ้ารีดร้อน

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่: ห้อง ID CAFÉ

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรศิลปอุตสาหกรรมจัดอบรมการออกแบบถุงผ้ารีดร้อน โดยนำกระดาษสีมาตัดแปะ สร้างลวดลายต่างๆจากนั้นนำมารีดบนถุงผ้า เพื่อให้ได้ลวดลายตามต้องการ

ค่าสมัคร 100 บาท

จำนวน 20 คน/รอบ

สวนขวดแก้ว

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่: หอประชุม ศ.ประสม

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมจัดอบรมการทำสวนขนาดเล็กในขวดแก้ว เพื่อให้เรียนรู้หลักพื้นฐานในการออกแบบจัดสวน โดยผู้อบรมจะได้ฝึกปฏิบัติทำงานจริงและได้สวนขวดแก้วกลับไปประดับตกแต่งบ้าน

ค่าสมัคร 100 บาท

จำนวน 20 คน/รอบ

Digital Paint

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่: หอประชุม ศ.ประสม

รายละเอียดกิจกรรม :หลักสูตรภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย จัดสาธิตการวาดภาพในคอมพิวเตอร์ (Digital Paint) ซึ่งใช้สำหรับงาน Storyboard ภาพยนตร์และการออกแบบเพื่อใช้ในงานแอนิเมชัน

สาธิต ฟรี

จำนวน 20 คน/รอบ

Lino Cut

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่: หอประชุม ศ.ประสม

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่นจัดอบรมการทำภาพพิมพ์ด้วยการแกะแม่พิมพ์จากยางลบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคภาพพิมพ์แกะยาง(Linography) ซึ่งสามารถนำไปประทับตราบนผ้า และกระดาษ

ค่าสมัคร 100 บาท

จำนวน 20 คน/รอบ

วาดเส้นดีไลน์

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่: หอประชุม ศ.ประสม

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในจัดสาธิตการวาดเส้นดีไลน์ (Deline) คือการวาดเส้นทางสถาปัตย์ ด้วยปากกาที่แม่นยำชัดเจนสำหรับการฝึกหัดออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ

สาธิต ฟรี

จำนวน 20 คน/รอบ

พื้นฐานการถ่ายภาพ

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่:หอประชุม ศ.ประสม

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรการถ่ายภาพจัดสาธิตการถ่ายภาพเบื้องต้น ได้แก่ เทคนิคเครื่องมือกล้องพื้นฐาน การวางองค์ประกอบภาพ การจัดแสงพื้นฐาน โดยผู้อบรมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการฝึกหัดถ่ายภาพได้

สาธิต ฟรี

จำนวน 20 คน/รอบ

เครื่องประดับเซรามิก

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00น.-16.00น.

สถานที่:ห้อง ID CAFÉ

รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรศิลปอุตสาหกรรมจัดอบรมการออกแบบเครื่องประดับโดยการร้อยลูกปัดที่ทำจากเซรามิกเพื่อนำไปออกแบบเป็นเครื่องประดับ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง

ค่าสมัคร 100 บาท

จำนวน 20 คน/รอบ