กิจกรรม

พี่พบน้อง

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-11.00น. รอบที่ 2 เวลา 11.00น.-12.00น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00น.-14.00น. รอบที่ 4 เวลา 14.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

Simulator Sim

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-11.00น. รอบที่ 2 เวลา 11.00น.-12.00น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00น.-14.00น. รอบที่ 4 เวลา 14.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

Red Bird Sim

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-11.00น. รอบที่ 2 เวลา 11.00น.-12.00น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00น.-14.00น. รอบที่ 4 เวลา 14.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 11 ตึก 12 ชั้น  คณะวิศวฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ

Jet Engine Wind tunnel (Project Showcase)

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 10.00น.-11.00น. รอบที่ 2 เวลา 11.00น.-12.00น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00น.-14.00น. รอบที่ 4 เวลา 14.00น.-15.00น.

สถานที่: ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดกิจกรรม :

จำนวน 30 คน/รอบ