กิจกรรม

การทำเครื่องดื่ม

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 13.00น.-14.00น.
รอบที่ 2 เวลา 14.30น.-15.30น.

สถานที่: คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

รายละเอียดกิจกรรม : Workshop การทำเครื่องดื่ม

จำนวน 20 คน/รอบ

เรียนรู้การเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

รอบที่ 1 เวลา 09.00น.-10.00น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00น.-12.00น
รอบที่ 3 เวลา 13.00น.-14.00น

สถานที่: คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดกิจกรรม : Workshop เรียนรู้การเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่นเบื้องต้น (Shodo) โดยอาจารย์เจ้าของภาษา

จำนวน 15 คน/รอบ

ภาษาและโลกอาชีพ กับ การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00น.-16.00น.

สถานที่: คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายละเอียดกิจกรรม : ช่วงเช้า Talk Show หัวข้อ “ภาษาและโลกอาชีพ” โดยพี่ Idol: พี่เจมส์ (ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ชี้ดาบ)  และช่วงบ่ายพบกับ Workshop การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ (Phonetics)

จำนวน 40 คน