กิจกรรม

ชมห้องปฏิบัติการ ช่วงเช้า

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

เวลา 09.30น.-12.00น.

สถานที่: ตึก HM ชั้น 7

รายละเอียดกิจกรรม :
Lound Speaker Design
Room Acoustics Design

จำนวน 15 คน/รอบ

ชมห้องปฏิบัติการ ช่วงบ่าย

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00น.-16.00น.

สถานที่: ตึก HM ชั้น 7

รายละเอียดกิจกรรม :
Sound for Film (Post production workshop)
Forley Workshop – Creating Sound for the Screen

จำนวน 15 คน/รอบ