ชีวิตนักศึกษา

Student Life
พิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ

รับเข็มประดับไทด์
รับน้องรถไฟ
กิจกรรมอาสา
Previous
Next

Events

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมพิธีการ
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมจิตอาสา

Stay in touch together
hold us with your choices.

สภานักศึกษา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

อาคารกิจกรรม 2 ชั้น 2 ห้อง 201

sckmitl@kmitl.ac.th