ชีวิตนักศึกษา

Student Life

OSDA คือใคร​ ?

Office of Student Development and Alumni
(สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

หน้าที่

OSDA office of student Development and Alumni
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลและบริการ ด้าน สวัสดิการงานบริการให้คำปรึกษา ให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ทุนการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน กิจกรรมนักศึกษา จิตอาสาที่น่าสนใจ และสหกิจศึกษา โดยเป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือการจัดทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ให้รับทราบถึงข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจ

- มารู้จัก OSDA กันให้มากกว่านี้ดีกว่า -

Stay in touch together
hold us with your choices.

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
02-329-8000 ต่อ 3242